2016 m. sausio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

2016 02 01

2016 m. sausio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

Vaistai

2016 01 21

Techninės specifikacijos projektas Detali informacija  

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl darbo užmokesčio nustatymo

2016 01 07

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78594c9076f911e49710918558376243

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės Viešųjų supaprastintų pirkimų Taisyklės

2016 01 05

Aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 5 d.   

2015 m. gruodžio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

2016 01 04

2015 m. gruodžio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

Seminaras „Priverčiamųjų medicinos pobūdžio priemonių skyrimas ir taikymas“

2015 12 10

Š.m. gruodžio 4 d. Rokiškio psichiatrijos ligoninėje vyko seminaras „Priverčiamųjų medicinos pobūdžio priemonių skyrimas ir taikymas“. Seminarą organizavo Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM ir VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnybos direktorė Vaiva Martinkienė sveikinimo žodžiu pradėjo renginį, bei jį moderavo. Aktualiomis profesinėmis temomis su seminaro dalyviais diskutavo Prof. habil. dr. Algirdas Dembinskas. […]

Informacijos apie pacientą teikimas

2015 12 08

Informacijos apie pacientą teikimas

2015 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 12 04

2015 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. lapkričio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

2015 12 02

2015 m. lapkričio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

Slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai

2015 12 01

2015 m. lapkričio mėn. VšĮ  Rokiškio psichiatrijos ligoninėje vyko slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo  kursai. 102 slaugytojos kėlė kvalifikaciją dalyvaudamos mokymuose, kurių temos buvo: „Pacientų ir slaugytojų  tarpusavio ryšio gerinimas“, „Slaugytojų emocinio atsparumo didinimas“, „Vaikų ir paauglių psichologija slaugoje“. Mokymų metu slaugytojos  turėjo galimybę daugiau sužinoti apie savo, pacientų, kolegių  emocijų funkcijas, jų valdymo ypatumus ir […]

 

Atnaujinta 2016-02-12 13:58