IX tarptautinė teismo psichiatrijos konferencija „Žmogus krizinėse situacijose – norma ir patologija“

2015 02 18

Kviečiame į š.m. spalio 1–3 d. rengiamą IX tarptautinę teismo psichiatrijos konferenciją Klaipėdoje „Žmogus krizinėse situacijose – norma ir patologija“. Konferencijos problematika Krizinių situacijų (artimųjų netektis, skyrybos, fizinė, emocinė ir seksualinė prievarta, įkalinimas, liga, darbo netekimas, katastrofos, karo veiksmai, emigracija ir kt.) įtaka žmogaus socialiniam funkcionavimui: gyvenimo kokybei, fizinei sveikatai, tarpasmeniniams santykiams, religingumui, nusikalstamumui ir kt. […]

2015 m. birželio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

2015 07 02

2015 m. birželio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

Dėmesio! Panevėžio TLK informacija

2015 06 02

Nutrūkus gyventojų privalomajam sveikatos draudimui (PSD), kitą kalendorinį mėnesį asmuo gauna visas sveikatos priežiūros paslaugas, bet iki to mėnesio paskutinės dienos privalo susitvarkyti PSD (įsidarbinti, įgyti draustumą valstybės lėšomis arba pats susimokėti PSD įmoką). Jei iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos gyventojas nesusitvarkė PSD, už jam nemokamai suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas bus išieškoma žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui teisės aktų nustatyta tvarka. Išsamesnė informacija teikiama […]

2015 m. gegužės mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

2015 06 02

2015 m. gegužės mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

Įsakymas dėl padėkos

2015 05 25

2015 m. gegužės 25 d.VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu,pareiškė padėką už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą šiems darbuotojams: Danutė Stanienė Gražina Alsienė Marija Baronienė Valė Bliudžiuvienė Irena Bražiūnaitė Tatjana Cibulina Svetlana Kišūnienė Eugenija Kriukelienė Irena Pilibaitienė Birutė Ražanskienė Irina Skamarauskienė Marytė Stalionienė Zita Adomavičienė

Darbai pagal techninį projektą „Gydymo paskirties Vytauto g. 47, Rokiškyje psichiatrijos ligoninės pastato (unik. Nr. 7397-5005-7074) rekonstravimo projektas‟

2015 05 19

Techninės specifikacijos projektas. Detali informacija

Įsakymas dėl padėkos Tadeušui Chadyšui

2015 05 11

  2015 m. gegužės 11  d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą medicinos auditoriui Tadeušui Chadyšui pareiškė padėką.  

Viešasis prekių aukcionas

2015 05 11

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė skelbia viešąjį prekių aukcioną parduoti materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.

2015 m. balandžio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

2015 05 04

2015 m. balandžio mėn. informacija apie mažos vertės pirkimus

Įsakymas dėl padėkos Petrui Gradeckui

2015 04 14

2015 m. balandžio 14  d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, pareiškė padėką ūkio skyriaus vedėjui Petrui Gradeckui už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą.

 

Atnaujinta 2015-07-29 14:38