Darbo užmokestis

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės informacija apie priskaitytą darbo užmokestį darbuotojams  pagal kategorijas

2015 m.:

             VIDUTINIS MĖNESINIS 1 DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS

 
Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Vidutinis darbo užmokestis (eurais)
1 Gydytojai 2170,00
2 Specialistai su aukštuoju išsimokslinimu 1012,00
3 Slaugytojai 834,00
4 Specialistai su specialiu  viduriniu išsimokslinimu 683,00
5 Kitas personalas 528,00
  Bendras 771,00

2014m.:

 
Eilės Nr.  Darbuotojų kategorijos Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis  (litais)
1 Gydytojai 7271,00
2 Specialistai su aukštuoju išsimokslinimu 3006,00
3 Slaugytojai 2513,00
4 Specialistai su spec. viduriniu išsimokslinimu 2211,00
5 Kitas personalas 1528,00
Bendras 2332,00

  2013 m.:                                         

 
Eil. Nr. Darbuotojų kategorija Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (litais)
1 Gydytojai 6931,00
2 Specialistai su aukštuoju išsimokslinimu 3023,00
3 Slaugytojai 2486,00
4 Specialistai su spec. viduriniu išsimokslinimu 2293,00
5 Kitas personalas 1491,00
Bendras 2295,00

Nuo 2015-01-01 darbo užmokestis bus skaičiuojamas ir visi mokėjimai atliekami eurais.
Su darbo užmokesčiu eurais galima susipažinti finansų ir apskaitos skyriuje asmeniškai. 

Atnaujinta 2017-02-15 9:59 ; Šis turinys atnaujintas 2016-05-02 10:02