LGVS mokymo projektas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje

LGVS Mokymų projektas

Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją

Atsakingas už projektą: Vilius Erslovas, tel. (8-458) 21086, v.erslovas@rpl.lt
Mokymų koordinatorius: Donata Ulvydaitė, tel. (8-458) 20161, donata_ulvydaite@yahoo.com
Projekto finansininkas: Albina Lukošiūnienė, tel. (8-458) 20134, a.lukosiuniene@rpl.ltPaskutinį kartą redaguota: 2021-11-29 15:13Projekto komanda

Jolanta Navickienė
Elvyra Juodelienė
Vanda Savickienė
Irina Skamarauskienė
Valė Bliudžiuvienė
Rūta Kavaliauskienė
Rima Pranskūnienė

Projekto tikslas

Didinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, profesinių žinių ir gebėjimų lygį, taip pat lavinti darbuotojų bendruosius įgūdžius.

Mokymų projektas skirtas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams – nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki administracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų.

Pagrindiniai projekto siekiai
 • sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimas;
 • kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų pacientams teikimas;
 • geresnio darbuotojų prisitaikymo prie rinkos poreikių užtikrinimas;
 • lengvesnė darbuotojų integracija į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros paslaugų rinką;
 • didesnė motyvacija darbui, susitelkimas pokyčiams ir aktyvus darbuotojų dalyvavimas siekiant įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo.
Įstaiga numačiusi pakelti kvalifikaciją
 • 30 vadovų ir administracijos darbuotojų (55 mokymų vietos)
 • 13 gydytojų (27 mokymų vietos)
 • 75 slaugytojoms (151 mokymų vieta)
 • 8 psichologams (22 mokymų vietos)
 • 22 socialiniams darbuotojams (39 mokymų vietos)
 • ir 72 bendrųjų mokymų vietos visiems specialistams.
Mokymų projekto nauda ligoninei

Darbuotojai, pagerinę specializuotas profesines žinias, įgiję darbo komandoje patirties, vadybinių žinių, teikia kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas ir prisideda prie efektyvesnio įstaigos valdymo.

Jau šiandien, naudojantis kursų metu įgytomis žiniomis:

 • gerėja pacientų aptarnavimo kokybė;
 • teikiamos naujos paslaugos pacientams;
 • gerėja bendradarbiavimas tarp įstaigos skyrių;
 • gerėja komunikacija su pacientais;
 • kuriama nauja internetinė Rokiškio psichiatrijos ligoninės svetainė.

Taigi, projektas duoda naudos kiekvienam jo dalyviui atskirai, o kartu ir visai įstaigai, suteikdamas galimybę gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visai visuomenei.

Uoliausi projekto mokymų dalyviai

Socialinės reabilitacijos skyriaus vedėja Jolanta Navickienė

Vyr. finansininkės pavaduotoja Elena Rimkuvienė

Psichikos sveikatos slaugytoja – koordinatorė Juventa Karpavičiūtė

Medicinos psichologė Irena Stommienė

Socialinė darbuotoja Ingrida Trumpė

Vyr. finansininkė Albina Lukošiūnienė

Socialinės reabilitacijos skyriaus vedėjos pavaduotoja Gitana Vyšniaveckienė