VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje rašytinės informacijos teikimo paslaugų aprašas

PATVIRTINTA
2011 -09- 26 įsakymu Nr. 65

 

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖJE RAŠYTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO PASLAUGŲ APRAŠAS

 

Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-20 įsakymu Nr. V-506 ,,Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Rašytinės informacijos teikimo paslauga – rašytinės informacijos iš medicininių dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas parengimas. Rašytinės informacijos paslauga yra mokama, kai ji nesusijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu.

1. Pacientas ar paciento atstovas, ligoninės direktoriaus vardu, pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo. Prašyme nurodoma kokios informacijos pageidaujama, už kokį laikotarpį bei informacijos pateikimo laikas (įprasta ar skubos tvarka). Būtina nurodyti, jei informaciją pageidaujama gauti paštu.

2. Pacientas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o paciento atstovas atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Sekretorė patikrina ar personalas teikė paslaugas minėtam pacientui.

3. Prašymas, su išankstinio apmokėjimo kvitu (paslaugos įkainis skelbiamas kainyne (aprašo 1 priedas) ir I aukšto administracijos skelbimų lentoje), pateikiamas sekretorei. Prašymas registruojamas, nurodant gavimo datą.

4. Jei rašytinės informacijos prašymas teikiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėtas notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

5. Rašytinė informacija, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai pateikiama institucijoms ir kitoms įstaigoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymais tokia teisė numatyta 2001-02-01 įsakymo Nr. 65 ,,Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“.

6. Rašytinė informacija pacientui ar jo atstovui teikiama per 10 darbo dienų. Pateikus prašymą su nuoroda ,,skubos tvarka“, informacija pateikiama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, paslaugos įkainis didinamas 50 procentų.

7. Rašytinę informaciją, apie pacientui teiktas paslaugas, pateikia ir pasirašo ją rengęs gydytojas. Informaciją pateikiama įprastine tvarka per 10 darbo dienų, o ,,Skubos tvarka“ per 2 darbo dienas sekretorei.

8. Jei ligoninė neturi informacijos apie pacientą ar jam suteiktas paslaugas, gydantis gydytojas informuoja sekretorę, o ši pareiškėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir grąžina asmeniui išankstinio apmokėjimo sumą.

9. Paruoštą rašytinę informaciją pacientui ar jo atstovui pateikia  sekretorė. Pateikus rašytinės informacijos pažymą pacientui ar jo atstovui, apie tai atžymima registracijos žurnale.

10. Už rašytinės informacijos prašymų formų registravimą ir paskirstymą, paslaugą teikusiems gydytojams, bei atsakymo pateikimą pacientui atsakinga sekretorė.

 

____________________________________

 

A. Paberžienė

 

Šis įrašas paskelbtas: Pirmadienis, 26 rugsėjo, 2011 16:19 ir įkeltas į kategoriją Paslaugos. Jūs galite sekti šio įrašo komentarus prenumeruodami RSS 2.0 srautą.

 

Atnaujinta 2021-04-06 11:05 ; Šis turinys atnaujintas 2021-01-18 10:01

Skip to content