VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės katilinės modernizavimas, išplečiant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą“

  • Titulinis
  • Veikla
  • Projektai
  • VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės katilinės modernizavimas, išplečiant vietinių...

BAIGTI  KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO PIRMOJO ETAPO DARBAI

 Rugpjūčio mėn. 14 d. komisijai pasirašius statybos užbaigimo aktą, iš esmės baigtas dar vienas ligoninės projektas – VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės katilinės modernizavimas, išplečiant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą“ (projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-025).

Sprendimas rekonstruoti katilinę buvo priimtas užbaigus keletą projektų, kurių metu ligoninės pastatų komplekse buvo įgyvendintos energiją taupančios priemonės. Rekonstruotuose pastatuose sumažėjus energijos poreikiui (senosios katilinės įrengimai buvo pritaikyti gaminti didesnius šiluminės energijos kiekius), taip pat dėl techniškai ir morališkai pasenusios, neefektyvios įrangos labai išaugo gaminamos energijos vieneto savikaina. Katilinėje, kurioje šilumos gamybai buvo naudojamas skystas kuras, akmens anglis bei malkinė mediena, nebuvo įrengtų taršą mažinančių priemonių, o gamybos procesas reikalavo neproporcingai didelių finansinių bei darbo jėgos resursų. Dėl šių priežasčių buvo priimtas ligoninės administracijai nelengvas sprendimas – pradėti katilinės rekonstrukciją.

2011 m. birželio mėn. pradėti vykdyti katilinės modernizavimo rekonstravimo darbai (projekto I etapas). Projekto rangovas – viešąjį darbų pirkimą laimėjusi UAB “Enerstena”, jau daugiau nei dešimtį metų atliekanti energetikos objektų statybos, rekonstrukcijos, modernizavimo, remonto bei techninio aptarnavimo darbus.

Ūkio skyriaus specialistų 2008 metais parengtai paraiškai dėl  projekto finansavimo sėkmingai praėjus visus vertinimo etapus, Lietuvos verslo paramos agentūroje buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Pagal sutartį projektui įgyvendinti suteiktas Europos sąjungos Sanglaudos fondo finansavimas – 864.564,00 Lt.

Objekte, naudojant pažangias technologijas, sumontuotas 0,9 MW biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas, pakura, kuro sandėlys, kuro padavimo ir pelenų šalinimo automatinė sistema, sauso tipo ekonomaizeris, leidžiantis sutaupyti iki 5% kuro sąnaudų. Sumontuotai pakurai suteiktas pavadinimas „Calidum Ember“ (karšta žarija). Rekonstrukcijos metu pilnai pakeisti vamzdynai bei armatūra, pakeista ir naujai sumontuota šiuolaikiška valdymo sistema, įdiegta nuotolinio stebėjimo sistema SCADA. Visa katilinės įranga pagaminta Lietuvoje, UAB „Enerstena“ gamybinėje bazėje.

Sumontuotos biokuro katilinės naudingo veiksmo koeficentas –  daugiau negu 90%.

Siekiant sumažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo kuro bei organinio kuro įtakos aplinkai, labai svarbu kuo plačiau panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius. Jų panaudojimas elektrai ir šiluminei energijai gaminti sudaro galimybes mažinti vis brangstančio iškastinio importuojamo kuro, ypač gamtinių dujų bei naftos produktų, naudojimą. UAB „Enerstena“ įrengta biokuro katilinė leidžia ženkliai sumažinti išlaidas šilumos gamybai, o modernizavimo dėka  iki minimumo sumažintas vietinės katilinės neigiamas poveikis aplinkai dėl atmosferos taršos.

 

 „Calidum Ember“ pakura                 

Pasak ūkio skyriaus statybos inžinierės Reginos Adamonienės, šis projektas buvo sudėtingiausias iš visų iki šiol vykdytų. Todėl galima pasidžiaugti, kad darbus vykdė didelę darbo patirtį energetiniuose objektuose turinti įmonė, aprūpinta modernia statybine įranga. UAB „Enerstena“ aukštos kvalifikacijos darbuotojų komanda pasižymėjo puikia darbo kultūra, dėmesiu užsakovo pageidavimams, o jų profesionalių patarimų bei pasiūlytų sprendimų dėka buvo išspręsta nemažai probleminių klausimų. Taip pat dalykiškai buvo atsižvelgta ir į kontroliuojančių organizacijų pastabas. Tai leidžia tikėtis, kad artėjantis šildymo sezonas netaps sunkiu išbandymu ligoninės darbuotojams.Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-29 15:13