Atkurtas Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Rokiškio skyrius

Birželio 9 dieną ligoninėje vyko Rokiškio rajone dirbančių socialinių darbuotojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ligoninės, psichikos sveikatos centro, Skemų socialinės globos namų, Obelių vaikų globos namų, Rokiškio rajono savivaldybės, seniūnijų, bei kitų įstaigų socialiniai darbuotojai. Į susirinkimą atvyko ir LSDA prezidentė Rasa Laiconienė, viceprezidentė Jūratė Tamašauskienė bei LSDA Tarybos narė Alma Buginytė. LSDA prezidentė R. Laiconienė pristatė organizacijos veiklą ir pasiekimus, šių dienų socialinio darbo ir socialinio darbo studijų aktualijas, projektinę veiklą, numatomas socialinių darbuotojų aktyvinimo regionuose priemones. Viceprezidentė J. Tamašauskienė supažindino su jos atlikta socialinių darbuotojų apklausa dėl nesaugių darbo sąlygų ir LSDA veiksmais situacijai gerinti, LSDA Vilniaus skyriaus, kuriam vadovauja, aktyvia veikla.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė supažindino su rajono socialinių darbuotojų profesine situacija, bei susirinkimo dalyviams pasiūlė atkurti LSDA Rokiškio skyriaus veiklą. Pasiūlymui pritarė visi susirinkę socialiniai darbuotojai.

LSDA Rokiškio skyriaus pirmininke išrinko Jolantą Navickienę, VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėją, pirmininko pavaduotoja – Jolantą Paukštienę, Rokiškio socialinės paramos centro Obelių savarankiško gyvenimo namų vyriausiąją socialinę darbuotoją.

Kito susirinkimo metu bus išrinkta LSDA Rokiškio skyriaus valdyba bei aptartas veiklos planas.

Šis įrašas paskelbtas: Ketvirtadienis, 15 birželio, 2017 14:54 ir įkeltas į kategoriją Naujienos. Jūs galite sekti šio įrašo komentarus prenumeruodami RSS 2.0 srautą.

 

Atnaujinta 2021-09-09 13:04 ; Šis turinys atnaujintas 2017-06-15 14:54

Skip to content