Archyvas nuo vasario, 2021

 

Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės kokybės politika

Viešosios  įstaigos  Rokiškio  psichiatrijos ligoninės kokybės  politika

Skaityti visą įrašą

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

Skaityti visą įrašą

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

Skaityti visą įrašą

Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių ataskaita už 2020 metus

Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių ataskaita  už  2020 metus.

Skaityti visą įrašą

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokamų paslaugų teikimo srityje

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokamų paslaugų teikimo srityje

Skaityti visą įrašą

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo srityje

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo srityje

Skaityti visą įrašą

Teismo psichiatrijos pacientams teikiamos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos

Teismo psichiatrijos pacientams teikiamos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos

Skaityti visą įrašą

Paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Skaityti visą įrašą

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c119670093f11e497f0ec0f2b563356/asr

Skaityti visą įrašą

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas.

Skaityti visą įrašą

 

Atnaujinta 2021-04-06 11:05

Skip to content