Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas
dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c119670093f11e497f0ec0f2b563356/asr

Šis įrašas paskelbtas: Ketvirtadienis, 4 vasario, 2021 10:49 ir įkeltas į kategoriją Korupcijos prevencija, Korupcijos prevencijos programa. Jūs galite sekti šio įrašo komentarus prenumeruodami RSS 2.0 srautą.

 

Atnaujinta 2021-10-19 9:47 ; Šis turinys atnaujintas 2021-02-04 10:49