Įsakymas dėl padėkos Elenai Rimkuvienei

2017 m. birželio 15 d., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, įsakymu nr. 102 direktorius Algimantas Liausėdas vyr. finansininko pavaduotojai Elenai Rimkuvienei už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą pareiškė padėką.

Skaityti visą įrašą

Įsakymas dėl padėkos Irenai Stommienei

2017 m. gegužės 5  d., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, įsakymu nr. 77 direktorius Algimantas Liausėdas medicinos psichologei Irenai Stommienei už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą pareiškė padėką.

Skaityti visą įrašą

Dėl drausminės nuobaudos darbuotojui V.G.

Atsižvelgdamas į 2017 metų balandžio 6 d. neplaninio vidaus medicininio audito III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuje ataskaitos išvadas, darbo drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi, direktorius Algimantas Liausėdas 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 74  darbuotojui V.G.  skyrė drausminę nuobaudą – papeikimą.

Skaityti visą įrašą

Dėl drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams E.R., R.B., E.D., N.K. ir S.E.

Atsižvelgdamas į 2017 metų balandžio 6 d. neplaninio vidaus medicininio audito III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuje ataskaitos išvadas, darbo drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalimi, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas 2017 m. balandžio 24 d. skyrė drausmines nuobaudas: darbuotojoms E.R. ir R.B. – pastabas, darbuotojams E.D., […]

Skaityti visą įrašą

Įsakymas dėl padėkos Henrikai Bieliūnienei

2017 m. sbalandžio 18 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką gydytojai psichiatrei Henrikai Bieliūnienei.  

Skaityti visą įrašą

Dėl drausminės nuobaudos A. Ž.

Atsižvelgdama į 2017 metų sausio 18 d. III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros stebėjimo skyriaus  vedėjos Rūtos Bandžiulienės tarnybinį pranešimą, drausminių pažeidimų tyrimo medžiagą ir  vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi, direktoriaus pavaduotoja gydymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas, Nijolė Rupeikienė 2017 m. sausio 31 d. Įsakymu  Nr. 18 sanitarui A. Ž.  skyrė papeikimą.

Skaityti visą įrašą

Įsakymas dėl padėkos Irenai Bartkuvienei

2017 m. sausio 13 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką gydytojai psichiatrei Irenai Bartkuvienei .

Skaityti visą įrašą

Įsakymas dėl padėkos Liucijai Kačanauskienei

2016 m. spalio 03 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką klinikinės diagnostikos skyriaus radiologijos technologei Liucijai Kačanauskienei.

Skaityti visą įrašą

Įsakymas dėl padėkos Jurgitai Žemaitienei

2016 m. birželio 27 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką  Klinikinės diagnostikos skyriaus masažuotojai Jurgitai Žemaitienei.

Skaityti visą įrašą

Įsakymas dėl padėkos Liudmilai Virbalienei

2016 m. kgegužės 23 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus pavaduotoja gydymui Nijolė Rupeikienė,  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką Liudmilai Virbalienei.

Skaityti visą įrašą

 

Atnaujinta 2021-11-17 16:21