Darbo užmokestis

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės informacija apie priskaitytą darbo užmokestį darbuotojams  pagal kategorijas

2018 m.

VIDUTINIS MĖNESINIS 1 DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS

                         PAGAL KATEGORIJAS per 2018 metus

 
Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas 2018 metai (eurais)
1 Gydytojai 2515,00
2 Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1229,00
3 Slaugytojai 964,00
4 Specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu 817,00
5 Kitas personalas 641,00
Bendras 903,00

2017 m.

VIDUTINIS MĖNESINIS 1 DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS

                         PAGAL KATEGORIJAS per 2017 metus

Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas 2017 metai

(eurais)

1 Gydytojai 2140,00
2 Specialistai su aukštuoju išsimokslinimu 1028,00
3 Slaugytojai 903,00
4 Specialistai su specialiu  viduriniu išsimokslinimu 753,00
5 Kitas personalas 610,00
Bendras 833,00

 

2016 m.

            Vidutinis darbo užmokestis 2016 metais

 

Eil.

Nr.

Darbuotojų kategorijos 2016 metai

(eurais)

1 Gydytojai 2093,00
2 Specialistai su aukštuoju išsimokslinimu 970,00
3 Slaugytojai 865,00
4 Specialistai su specialiu  viduriniu išsimokslinimu 725,00
5 Kitas personalas 561,00
Bendras 788,00

2015 m.:

             VIDUTINIS MĖNESINIS 1 DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS

 
Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Vidutinis darbo užmokestis (eurais)
1 Gydytojai 2170,00
2 Specialistai su aukštuoju išsimokslinimu 1012,00
3 Slaugytojai 834,00
4 Specialistai su specialiu  viduriniu išsimokslinimu 683,00
5 Kitas personalas 528,00
Bendras 771,00

 

 

 

Atnaujinta 2021-04-06 11:05 ; Šis turinys atnaujintas 2019-03-25 12:49

Skip to content