Archyvas nuo 4 vasario, 2021

 

Paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Skaityti visą įrašą

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c119670093f11e497f0ec0f2b563356/asr

Skaityti visą įrašą

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas.

Skaityti visą įrašą

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka

Skaityti visą įrašą

 

Atnaujinta 2021-03-04 14:32

Skip to content