2021 metais planuojamų įvykdyti viešųjų pirkimų planas

2021 04 06

2021 metais planuojamų įvykdyti viešųjų pirkimų planas

Rokiškio psichiatrijos ligoninės paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita 2020 m.

2021 03 09

Rokiškio psichiatrijos ligoninės paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita 2020 m.

Apklausos „Pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis“ santrauka

2021 03 04

Apklausos „Pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis“ santrauka

Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės kokybės politika

2021 02 25

Viešosios  įstaigos  Rokiškio  psichiatrijos ligoninės kokybės  politika

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

2021 02 19

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

2021 02 19

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių ataskaita už 2020 metus

2021 02 19

Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių ataskaita  už  2020 metus.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokamų paslaugų teikimo srityje

2021 02 19

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokamų paslaugų teikimo srityje

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo srityje

2021 02 19

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo srityje

Teismo psichiatrijos pacientams teikiamos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos

2021 02 09

Teismo psichiatrijos pacientams teikiamos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos

 

Atnaujinta 2021-04-06 11:05

Skip to content