Korupcijos prevencija
Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas

Pareigybių sąrašas

Paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas
dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c119670093f11e497f0ec0f2b563356/asr

Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimotvarkos aprašas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo,
registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Dovanų Registro Aprašas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus kreipimasis į pacientus

Raginu pacientus medikams už suteiktas paslaugas atsidėkoti šypsena ir geru žodžiu, tvirtu rankos paspaudimu.
Į įstaigą patekę pacientai aprūpinami visomis reikiamomis medicininėmis priemonėmis ir neturi savo lėšomis pirkti vaistų, procedūroms reikalingų priemonių. Neoficialiais mokėjimais nežeminkite nei savo, nei gydytojų orumo.
Pacientas, susidūręs su korupcinėmis apraiškomis įstaigoje, gali kreiptis į teisės ir personalo skyriaus vedėją (tel. Nr. (8 458) 20172).

Direktorius Algimantas Liausėdas

Direktoriaus kreipimasis

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pasitikėjimo telefonai

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pasitikėjimo telefonai

(8 458) 20111, (8 458) 20172

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė  prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus skambindami telefono numeriais (8 458) 20111 ir (8 458) 20172.  Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą.

Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas

Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas

INFORMACIJA

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą.

Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.