Informacijos apie pažeidimus VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje teikimo tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje teikimo tvarkos aprašas.  

Skaityti visą įrašą

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA: VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2018- 12-27 įsakymu Nr. 65 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Skaityti visą įrašą

Slaugos protokolai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 8d. įsakymu Nr.V-1234 ,,Dėl slaugos protokolų rengimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2018 m. gruodžio 5d. įsakymu Nr. 64, patvirtinti slaugos protokolai: Injekcijos į odą slaugos protokolas. Injekcijos į poodį slaugos protokolas. Injekcijos į raumenis slaugos protokolas. Injekcijos į veną slaugos […]

Skaityti visą įrašą

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo atmintinė

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo atmintinė:  

Skaityti visą įrašą

Skyrių vidaus taisyklės

Skaityti visą įrašą

Pacientų skundų nagrinėjimo valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašas

Pacientų skundų nagrinėjimo valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašas

Skaityti visą įrašą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2014m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2014m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo.

Skaityti visą įrašą

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės elgesio kodeksas

 PATVIRTINTA: 2013 metų rugsėjo 3 d. Direktoriaus įsakymu Nr. 47 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS  ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Šis viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos  ligoninės (toliau – Ligoninė) elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius Ligoninės darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis, darbo metu. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę […]

Skaityti visą įrašą

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus:  

Skaityti visą įrašą

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA: VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės  direktoriaus 2013 – 02-20 įsakymu Nr. 5  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS   1. VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės (toliau – ligoninė) vidaus tvarkos taisyklės (toliau taisyklės) sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais. Taisyklės reglamentuoja ligoninės personalo, pacientų teises ir […]

Skaityti visą įrašą

 

Atnaujinta 2019-07-12 8:58