Viešieji pirkimaiPaskutinį kartą redaguota: 2024-04-17 15:04Skelbimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešo konkurso būdu

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė skelbia viešą nekilnojamo turto nuomos konkursą dėl negyvenamųjų patalpų, esančių adresu: Rokiškyje, Vytauto g. 47

Patalpų bendras plotas – 544,91 kv. m.

Paskirtis - pacientų dietinio maitinimo paslaugoms teikti.

Nuomos terminas – iki 2026 m. sausio 1 d.

Pradinis nuompinigių dydis per mėnesį - 1 018,02 Eur

Fiziniai, juridiniai asmenys, arba jų įgalioti atstovai, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, registruotis bei pateikti pasiūlymus dalyvauti konkurse gali iki 2023 m. rugpjūčio 9 d. 9.00 val. administracijos patalpose adresu: Rokiškyje, Vytauto g. 47 kab. Nr. 210.

Turto apžiūra vyks 2023 m. rugpjūčio 8 d. atsakingas asmuo – Ligoninės  ūkio skyriaus vedėjas Petras Gradeckas (tel. +370 68727073, el. p. p.gradeckas@rpl.lt).

Vokai atplėšiami 2023 m. rugpjūčio 9 d.  10 val. administracinio pastato I aukšto auditorijoje Nr. 110  adresu:  Rokiškyje, Vytauto g. 47.

Susipažinti su negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygomis galima interneto tinklalapyje https://rpl.lt .

Konkurso sąlygos

VALSTYBES ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

Konkurso sąlygų 1 priedas (paraiška)