Apie ligoninę

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (toliau – Įstaiga), įregistruota 1998-02-03.  2004 m. rugpjūčio 26 d. perregistruota VĮ Registrų centro Panevėžio filiale, pažymėjimas Nr.003257.

          Paskutinė Įstaigos įstatų redakcija patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-300.  Įstatai juridinių asmenų registre įregistruoti 2012 m. gegužės 22 d.

Įstaigos buveinė – Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis.  Identifikavimo kodas – 173222266, ne PVM mokėtojas.

Įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas su psichikos negalia, taip pat priverstinai gydomiems pacientams, padariusiems nusikalstamas veikas ir pripažintiems nepakaltinamais bei užtikrinti šių asmenų apsaugą.  Įstaiga teikia specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (stacionarines) visos Lietuvos gyventojams – ligoniams su psichikos negalia, taip pat sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoniams, pripažintiems nepakaltinamais ir nukreiptais atlikti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones specializuotame skyriuje.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaiga yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, ribotos turtinės atskaitomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų, filialų ir kitų panašių struktūrinių vienetų.

Įstaigos steigėjas – Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), 2020 m. gruodžio 31 dienai dalininkų kapitalas yra 40166,91 €.

Įstaiga verstis asmens sveikatos priežiūros veiklai turi galimybę pagal:

   A. 1999-12-17 d. (patikslinta 2023-02-22 d.) licenciją Nr. 1110 ir teikia šias paslaugas:

  • antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: psichiatrijos II, specialiosios psichiatrijos (gydymas bendro, sustiprinto ir griežto stebėjimo sąlygomis) 
  • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, infekcinių ligų,
    radiologijos (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų)
  • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) - odontologijos
  • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) - odontologijos
  • slaugos - psichikos sveikatos slaugos
  • kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo, ergoterapijos
  • bendrąją asmens sveikatos priežiūros - laboratorinės diagnostikos.

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

 Įstaiga priklauso SAM kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei.  Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys yra konsoliduojami rengiant SAM konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

 Įstaiga paslaugas teikė pagal sutartį, sudarytą su Panevėžio teritorine ligonių kasa.Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-30 13:43