Pranešk apie korupciją

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas skatina visuomenę būti pilietiškais bei pranešti apie korupciją.

Jokia valdžios institucija jokioje šalyje negali sumažinti korupcijos mastų be visuomenės supratimo ir palaikymo.

Pranešk apie korupciją

  1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10-1 straipsnio pakeitimai pagal kuriuos valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (jei jis gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veiklos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veiklos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų), išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.  STT parengta atmintinė, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką. https://www.stt.lt/documents/2019/Atmintine_VT.pdf

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Palikti pranešimą STT svetainėje užpildant Pranešimo  apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/ ir ją pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt. arbavisą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);

  1. Policijai: bendruoju pagalvos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous
  2. Sveikatos apsaugos ministerijai:

elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt;

anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).

raštu; kreipiantis raštu prašome nurodyti:

1) vardą, pavardę;

2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);

3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;

4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitus, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

 

 VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninei:

El.paštu: pranesk@rpl.lt.

Darbuotojas atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Aušra Katinauskienė, a.katinauskiene@rpl.lt, tel. (8 458) 20172. 

Taip pat galite kreiptis į direktorių, kab. Nr. 107. tel. (8 458) 20111. 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Kur kreiptis susidūrus su korupcija?Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-20 13:28