Struktūra ir kontaktai

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

Vytauto g. 47 Rokiškis, LT-42100; įm. k. 173222266; tel. (8 458) 20132; faks. (8 458) 20122; el. paštas info@rpl.lt 

Priėmimas tel. (8 458) 20131Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-01 15:17
Administracija
Algimantas Liausėdas
Direktorius
El.paštas: a.liausedas@rpl.lt
Tel.nr.: (8 688) 17414, (8 458) 20111
Plačiau

Darbo laikas:

Pirmadienis - ketvirtadienis: 08:00-16:45

Penktadienis: 08:00 - 15:30

Ligoninės direktoriaus pareigos:

  • vadovauti Ligoninės pagrindinei ir ūkinei veiklai;
  • nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti darbo sutartis bei jas nutraukti;
  • vykdyti Ligoninės darbuotojų atestaciją, organizuoti filialų, padalinių vadovų, kitų darbuotojų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priimami viešo konkurso būdu, priėmimo į darbą viešuosius konkursus, tvirtinti jų nuostatus;
  • tvirtinti Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, suderintą su stebėtojų taryba, ir darbo užmokesčio fondą;
  • atsakyti už Ligoninei perduoto bei Ligoninės įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
  • visuotiniam Ligoninės dalininkų susirinkimui teikti praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  • atstovauti Ligoninę įvairiose institucijose.

Ligoninės direktoriaus teisės:

   • tvirtinti Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
   • teikti privalomus nurodymus visiems Ligoninės darbuotojams, leisti įsakymus;
   • kreiptis į dalininkus dėl Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
   • Ligoninės vardu pasirašyti dokumentus ar įgalioti kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;
   • teikti klausimus svarstyti Ligoninės dalininkui;
   • naudoti laikinai laisvas Ligoninės lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
   • turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams

Ligoninės direktorius negali dirbti ir Ligoninės padalinių ar filialų vadovu.

Vida Šeškienė
Vyriausioji slaugos administratorė
El.paštas: v.seskiene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20130

Teisės ir personalo skyrius
Aušra Katinauskienė
Teisės ir personalo skyriaus vedėja
El.paštas: a.katinauskiene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20172

Finansų ir apskaitos skyrius
Jolanta Kulienė
Vyr. finansininkė
El.paštas: j.kuliene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20134

Griežto stebėjimo sveikatos priežiūros skyrius
Mindaugas Janauskas
Sustiprinto stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus ir Griežto stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas l.e.p.
El.paštas: m.janauskas@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 21078

Moterų ir vaikų specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyrius
Rūta Bandžiulienė
Moterų ir vaikų specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
El.paštas: r.bandziuliene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20180

Bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyrius
Henrika Bieliūnienė
I Bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja, l.e.p
El.paštas: h.bieliuniene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20146

II Bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyrius
Laimutė Azarčenkova
II Bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja.
El.paštas: l.azarcenkova@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20148

III Bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyrius
Valdas Janušonis
III BSSPS skyriaus vedėjas, l.e.p.
El.paštas: v.janusonis@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20150

IV Bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyrius
Aleksandra Špolianskaja
IV Bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
El.paštas: a.spolianskaja@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 21088

Priėmimo ir bendrosios psichiatrijos skyrius
Petras Aukštuolis
Priėmimo ir bendrosios psichiatrijos skyriaus vedėjas
El.paštas: p.aukstuolis@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20107, (8 458) 20122

Klinikinės diagnostikos skyrius
Gitana Kliaugienė
Klinikinės diagnostikos skyriaus vedėja
El.paštas: g.kliaugiene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 617) 15069, (8 458) 20121

Psichosocialinės reabilitacijos skyrius
Jolanta Navickienė
Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja
El.paštas: j.navickiene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 615) 23018, (8 458) 20108

Psichologinio konsultavimo skyrius
Irena Stommienė
Psichologinio konsultavimo skyriaus vedėja
El.paštas: i.stommiene@rpl.lt
Tel.nr.: (8 458) 20189

Viešųjų pirkimų skyrius
Bronius Lasinskas
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
El.paštas: b.lasinskas@rpl.lt
Tel.nr.: (8 611) 20440, (8 458) 21085

Ūkio skyrius