Paskatinimai ir apdovanojimaiPaskutinį kartą redaguota: 2023-02-01 15:14Įsakymas dėl padėkos Elenai Rimkuvienei

2017 m. birželio 15 d., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, įsakymu nr. 102 direktorius Algimantas Liausėdas vyr. finansininko pavaduotojai Elenai Rimkuvienei už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą pareiškė padėką.

Nr 102 Dėl Padėkos E Rimkuvienei

Įsakymas dėl padėkos Irenai Stommienei

2017 m. gegužės 5  d., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, įsakymu nr. 77 direktorius Algimantas Liausėdas medicinos psichologei Irenai Stommienei už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą pareiškė padėką.

Nr 77 Dėl Padėkos I Stommienei

Dėl drausminės nuobaudos darbuotojui V.G.

Atsižvelgdamas į 2017 metų balandžio 6 d. neplaninio vidaus medicininio audito III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuje ataskaitos išvadas, darbo drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi, direktorius Algimantas Liausėdas 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 74  darbuotojui V.G.  skyrė drausminę nuobaudą – papeikimą.

Dėl drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams E.R., R.B., E.D., N.K. ir S.E.

Atsižvelgdamas į 2017 metų balandžio 6 d. neplaninio vidaus medicininio audito III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuje ataskaitos išvadas, darbo drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalimi, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas 2017 m. balandžio 24 d. skyrė drausmines nuobaudas: darbuotojoms E.R. ir R.B. – pastabas, darbuotojams E.D., N.K. ir S.E. – papeikimus.

Įsakymas dėl padėkos Henrikai Bieliūnienei

2017 m. sbalandžio 18 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką gydytojai psichiatrei Henrikai Bieliūnienei.

Nr 62 Dėl Padėkos H Bieliūnienei

Dėl drausminės nuobaudos A. Ž.

Atsižvelgdama į 2017 metų sausio 18 d. III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros stebėjimo skyriaus  vedėjos Rūtos Bandžiulienės tarnybinį pranešimą, drausminių pažeidimų tyrimo medžiagą ir  vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi, direktoriaus pavaduotoja gydymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas, Nijolė Rupeikienė 2017 m. sausio 31 d. Įsakymu  Nr. 18 sanitarui A. Ž.  skyrė papeikimą.

Įsakymas dėl padėkos Irenai Bartkuvienei

2017 m. sausio 13 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką gydytojai psichiatrei Irenai Bartkuvienei.

Įsakymas dėl padėkos Liucijai Kačanauskienei

2016 m. spalio 03 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką klinikinės diagnostikos skyriaus radiologijos technologei Liucijai Kačanauskienei.

Nr 196 Dėl Padėkos L Kačanauskienei

Įsakymas dėl padėkos Jurgitai Žemaitienei

2016 m. birželio 27 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką  Klinikinės diagnostikos skyriaus masažuotojai Jurgitai Žemaitienei.

Nr 130 Dėl Padėkos J Žemaitienei 1

Įsakymas dėl padėkos Liudmilai Virbalienei

2016 m. kgegužės 23 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus pavaduotoja gydymui Nijolė Rupeikienė,  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką Liudmilai Virbalienei.

Nr 111 Dėl Padėkos L Virbalienei

Įsakymas dėl padėkų Irinai Skamarauskienei, Daliai Krivickienei, Nadiai Žėkienei, Vandai Savickienei, Lianai Kastienei

2016 m. gegužės 10 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėkas  Irinai Skamarauskienei, Daliai Krivickienei, Nadiai Žėkienei, Vandai Savickienei, Lianai Kastienei.

Įsakymas dėl padėkos Nijolei Gudelevičienei

2016 m. kovo 15 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą,  pareiškė padėką  Klinikinės diagnostikos skyriaus farmakotechnikei Nijolei Gudelevičienei.

Nr 59 Dėl Padėkos N Gudelevičienei

Įsakymas dėl padėkos Petrui Vaičiuliui

2016 m. kovo 2 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą  pareiškė padėką  Klinikinės diagnostikos skyriaus gydytojui radiologui Petrui Vaičiuliui.

Dėl drausminės nuobaudos J. M.

Vadovaudamasis 2015 metų gruodžio 3 d. I bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos H. Bieliūnienės tarnybiniu pranešimu, visa 2015 metų gruodžio 3 d. drausminių pažeidimų tyrimo medžiaga ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalimi, direktorius Algimantas Liausėdas 2015 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 315, I bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojui J. M. skyrė pastabą.

Drausminės nuobaudos

Vadovaudamasis 2015 metų spalio 16 d. tarnybiniais pranešimais, 2015 metų spalio 19 d. Komisijos tarnybiniu pranešimu ir visa 2015 metų spalio 15-16 d. drausminių pažeidimų tyrimo medžiaga ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi, direktorius Algimantas Liausėdas skyrė drausmines nuobaudas.

Nr 283 Dėl Drausminės Nuobaudos E M
Nr 284 Dėl Drausminės Nuobaudos A P -1
Nr 285 Dėl Drausminės Nuobaudos L A
Nr 286 Dėl Drausminės Nuobaudos Z S
Nr 287 Dėl Drausminės Nuobaudos V G
Nr 288 Dėl Drausminės Nuobaudos V V
Nr 289 Dėl Drausminės Nuobaudos V Š
Nr 290 Dėl Drausminės Nuobaudos A R -1
Nr 291 Dėl Drausminės Nuobaudos J B
Nr 292 Dėl Drausminės Nuobaudos B P
Nr 293 Dėl Drausminės Nuobaudos T C
Nr 294 Dėl Drausminės Nuobaudos V O
Nr 297 Dėl Drausminės Nuobaudos A G

Dėl padėkos laboratorinės diagnostikos specialistei Danei Balaišienei

2015 m. spalio 27  d., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu,

direktorius Algimantas Liausėdas pareiškė padėką klinikinės diagnostikos skyriaus  laboratorinės diagnostikos specialistei Danei Balaišienei už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą.

Nr 277 Dėl Padėkos D Balaišienei-1

Dėl drausminių nuobaudų darbuotojams P. A., H. B., R. A., R. V., R. J.

Vadovaudamasis 2015 metų rugsėjo 28 d. Audito ataskaita  ir visa 2015 metų rugsėjo 11-12 d. drausminių pažeidimų tyrimo medžiaga ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalimi, direktorius Algimantas Liausėdas spalio 9 d. darbuotojams P. A., H. B., R. A., R. V. skyrė drausmines nuobaudas – pastabas, o darbuotojui R. J. – papeikimą.

Įsakymas dėl padėkos Tatjanai Cibulinai

2015 m. rugsėjo 25 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu,  už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilgametį nepriekaištingą darbą I bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus psichikos sveikatos slaugytojai Tatjanai Cibulinai pareiškė padėką.

Nr 233 Dėl Padėkos T Cibulinai

Įsakymas dėl padėkos Viliui Erslovui

2015 m. rugpjūčio 20 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir nepriekaištingą darbą, ūkio skyriaus projektų vadovui Viliui Erslovui pareiškė padėką.

Nr 213 Dėl Padėkos V Erslovui

2015 m. balandžio 30 d. darbuotojams R.L., A.S., G.S. ir R.B. skirtos drausminės nuobaudos

Vadovaudamasis 2015 metų balandžio 23 d. Audito ataskaita  ir visa 2015 metų balandžio 5-6 d. drausminių pažeidimų tyrimo medžiaga ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi, 2015 m. balandžio 30, įsakymais Nr. 116, 117, 118 ir 119,  VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius darbuotojams R.L., A.S., G.S. ir R.B. paskyrė drausmines nuobaudas – papeikimus.

Įsakymas dėl padėkos

2015 m. gegužės 25 d.VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu,pareiškė padėką už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą šiems darbuotojams:

 1. Danutė Stanienė
 2. Gražina Alsienė
 3. Marija Baronienė
 4. Valė Bliudžiuvienė
 5. Irena Bražiūnaitė
 6. Tatjana Cibulina
 7. Svetlana Kišūnienė
 8. Eugenija Kriukelienė
 9. Irena Pilibaitienė
 10. Birutė Ražanskienė
 11. Irina Skamarauskienė
 12. Marytė Stalionienė
 13. Zita Adomavičienė
Įsakymas dėl padėkos Tadeušui Chadyšui

2015 m. gegužės 11  d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą medicinos auditoriui Tadeušui Chadyšui pareiškė padėką.

Nr 123 Dėl Padėkos T Chadyšui

Įsakymas dėl padėkos Petrui Gradeckui

2015 m. balandžio 14  d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, pareiškė padėką ūkio skyriaus vedėjui Petrui Gradeckui už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą.

Nr 96 Dėl Padėkos P Gradeckui

Įsakymas dėl padėkos Petrui Aukštuoliui

2015 m. kovo 17  d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, pareiškė padėką priėmimo ir bendrosios psichiatrijos skyriaus vedėjui Petrui Aukštuoliui už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą.

Direktoriaus įsakymas dėl padėkos P. Aukštuoliui

Sveikinimas Petro Aukštuolio jubiliejaus proga

dešinė

Viena iš didžiausių gyvenimo paslapčių yra tai, kad visa tai,  ką iš tikrųjų verta daryti, yra tai, ką darome kitiems.  

Luisas Kerolis,  1832-1898

Jubiliejaus proga sveikiname skyriaus vedėją Petrą Aukštuolį
Priėmimo ir bendrosios psichiatrijos skyriaus personalas

2015 m. vasario 10 d. darbuotojui L. A. skirtas papeikimas

2015 m. vasario 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 48, už drausminį pažeidimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi,  darbuotojui L. A. skirtas papeikimas.

2015 m. vasario 10 d. darbuotojui V. K. skirtas papeikimas

2015 m. vasario 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 45, už drausminį pažeidimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi,  darbuotojui V. K. skirtas papeikimas.

2015 m. vasario 10 d. darbuotojui R. S. skirtas papeikimas

2015 m. vasario 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 46, už drausminį pažeidimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalimi,  darbuotojui R. S. skirtas papeikimas.