Pacientų lankymo tvarkos nuo 2021 metų birželio 1 dienos

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje gydomų pacientų lankymo tvarkos nuo 2021 metų birželio 1 dienos.

Skaityti visą įrašą

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

Skaityti visą įrašą

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

Skaityti visą įrašą

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka

Skaityti visą įrašą

Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimotvarkos aprašas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Skaityti visą įrašą

Paramos gavimo tvarkos aprašas

Paramos gavimo tvarkos aprašas

Skaityti visą įrašą

Direktoriaus įsakymas dėl pacientams gaunamų siuntų ribojimo

Direktoriaus įsakymas dėl pacientams gaunamų siuntų ribojimo

Skaityti visą įrašą

Skyrių vidaus taisyklės

Skaityti visą įrašą

Informacijos pacientui ir apie pacientą teikimo tvarka

Informacijos pacientui ir apie pacientą teikimo tvarka

Skaityti visą įrašą

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės vidaus tvarkos taisyklės

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės vidaus tvarkos taisyklės Patvirtinta VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės  direktoriaus  2019-08-27 įsakymu Nr. 60

Skaityti visą įrašą

 

Atnaujinta 2021-09-09 13:04

Skip to content