Naujienos

Konkursas Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjo pareigoms užimti

2021 08 03


VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė skelbia konkursą Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 3. turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) sveikatos mokslų studijų krypties grupės medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, farmacijos, slaugos išsilavinimą;
 4. turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;
 5. būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. Įstaigos vadovas užtikrina, kad asmuo, einantis medicininio audito padalinio vadovo pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas penkerius metus ne mažiau kaip 24 val. dalyvautų suderintuose su Sveikatos apsaugos ministerija tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiūros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiūros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo.

Papildomomis pretendentų kompetencijomis laikoma:

 1. vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
 2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
 3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos padalinių vadovų rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
 4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas);
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. savo, kaip padalinio vadovo, strateginės veiklos gaires (ne daugiau kaip 5 lapai);
 5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas.

Pretendentai dokumentus pateikia teisės ir personalo skyriaus vedėjui (102 kabinetas, tel. Nr. 845820172) asmeniškai, elektroniniu paštu a.katinauskiene@rpl.lt  arba siunčia registruotu laišku.

Dokumentai pateikiami iki 2021-08-18

Konkursas organizuojamas vadovaujantis ,,Viešo konkurso viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatais‘‘.

Apie konkurso laiką ir vietą, pretendentai atitikę kvalifikacinius reikalavimus,  bus informuoti papildomai.

Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjo darbo užmokestis iki 2000 eurų.Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-19 13:53