Naujienos

LGVS mokymo projektas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje

2011 01 12


LGVS Mokymų projektas

Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją

Atsakingas už projektą: Vilius Erslovas, tel. (8-458) 21086, v.erslovas@rpl.lt

Mokymų koordinatorius: Donata Ulvydaitė, tel. (8-458) 20161, donata_ulvydaite@yahoo.com

Projekto finansininkas: Albina Lukošiūnienė, tel. (8-458) 20134, a.lukosiuniene@rpl.lt

Projekto komanda:

Jolanta Navickienė

Elvyra Juodelienė

Vanda Savickienė

Irina Skamarauskienė

Valė Bliudžiuvienė

Rūta Kavaliauskienė

Rima Pranskūnienė

 

Projekto tikslas – didinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, profesinių žinių ir gebėjimų lygį, taip pat lavinti darbuotojų bendruosius įgūdžius.

Mokymų projektas skirtas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams – nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki administracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų.

Pagrindiniai projekto siekiai:

 • sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimas;
 • kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų pacientams teikimas;
 • geresnio darbuotojų prisitaikymo prie rinkos poreikių užtikrinimas;
 • lengvesnė darbuotojų integracija į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros paslaugų rinką;
 • didesnė motyvacija darbui, susitelkimas pokyčiams ir aktyvus darbuotojų dalyvavimas siekiant įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo.

 

 

Įstaiga numačiusi pakelti kvalifikaciją:

 • 30 vadovų ir administracijos darbuotojų (55 mokymų vietos)
 • 13 gydytojų (27 mokymų vietos)
 • 75 slaugytojoms (151 mokymų vieta)
 • 8 psichologams (22 mokymų vietos)
 • 22 socialiniams darbuotojams (39 mokymų vietos)
 • ir 72 bendrųjų mokymų vietos visiems specialistams.

 

Mokymų projekto nauda ligoninei:

Darbuotojai, pagerinę specializuotas profesines žinias, įgiję darbo komandoje patirties, vadybinių žinių, teikia kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas ir prisideda prie efektyvesnio įstaigos valdymo.

Jau šiandien, naudojantis kursų metu įgytomis žiniomis:

 • gerėja pacientų aptarnavimo kokybė;
 • teikiamos naujos paslaugos pacientams;
 • gerėja bendradarbiavimas tarp įstaigos skyrių;
 • gerėja komunikacija su pacientais;
 • kuriama nauja internetinė Rokiškio psichiatrijos ligoninės svetainė.

Taigi, projektas duoda naudos kiekvienam jo dalyviui atskirai, o kartu ir visai įstaigai, suteikdamas galimybę gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visai visuomenei.

 

Uoliausi projekto mokymų dalyviai:

Socialinės reabilitacijos skyriaus vedėja Jolanta Navickienė

Vyr. finansininkės pavaduotoja Elena Rimkuvienė

Psichikos sveikatos slaugytoja – koordinatorė Juventa Karpavičiūtė

Medicinos psichologė Irena Stommienė

Socialinė darbuotoja Ingrida Trumpė

Vyr. finansininkė Albina Lukošiūnienė

Socialinės reabilitacijos skyriaus vedėjos pavaduotoja Gitana VyšniaveckienėPaskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 11:25