Naujienos

LGVS mokymų projektas

2011 03 07


LGVS projektas | Atsiliepimai | Fotogalerija | LGVS Mokymo projekto mokymų grafikas |

LGVS projektas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje |


ES struktūrinė parama 2007-2013 metamsSocialinės apsaugos ir darbo ministerija

ESFA projektas, skirtas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijai didinti bei profesiniams gebėjimams gerinti

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje įgyvendinamas  ESFA projektas, skirtas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijai didinti bei profesiniams gebėjimams gerinti.


2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta LGVS projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas pagal ESFA priemonę VP 1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje”. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2009-08-14 iki 2011-08-13.

Šis mokymų projektas skirtas plačiam spektrui sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų – nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki administracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Mokymų metu darbuotojai kels savo kvalifikaciją, gerins profesines žinias ir gebėjimus.

Projekto tikslas – ne vien tik apmokyti konkretų darbuotoją ar grupę darbuotojų. Iškelti pagrindiniai tikslai orientuoti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimą bei kokybiškesnių ir didesnės apimties paslaugų teikimą. Mokymu ir kvalifikacijos kėlimu bus siekiama  užtikrinti darbuotojų geresnį prisitaikymą prie rinkos poreikių, palengvinti jų integraciją į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros pslaugų rinką, didinti motyvaciją darbui, sutelkti juos pokyčiams  bei prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo.

Šiame  projekte dalyvauja, ES paramą ir tiesioginę naudą gaus 11 projekto partnerių, tarp jų ir VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė:

– VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras,
 VšĮ Ignalinos ligoninė,
– VšĮ Kauno apskrities ligoninė,
– VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė,
– VšĮ Marijampolės ligoninė,
– VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika,
– VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras,
– VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,
– Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai,
– VšĮ Ukmergės ligoninė,
– VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

Projektą administruoja vadovaujantis partneris – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga.

Projekto biudžetas – 9 591 150 Lt.  85 proc. šios sumos finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 15 proc. – partneriai prisideda savo lėšomis.

Mokymuose dalyvaus ir savo kvalifikaciją kels 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie mokymus  tobulinimuisi rinkosi net iš 4 736 įvairių kursų skaičiaus. Mokymai numatyti Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete; vyks vadybos, personalo, finansininkų, IT, kalbų ir kt mokymai.Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 11:25