Naujienos

Pasidalijimo patirtimi renginys „Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo įtaka socialinių paslaugų plėtrai“

2013 04 18


Latvija - LietuvaGruodžio 13-14 dienomis ligoninėje įvyko  pasidalijimo patirtimi renginys „Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo įtaka socialinių paslaugų plėtrai“. Įgyvendinant Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo prie sieną programos lėšomis  finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų plėtra Rokiškio ir Daugpilio psichiatrijos ligoninėse“, numatyti keturi panašaus pobūdžio renginiai (po du Rokiškyje ir Daugpilyje). Pirmąjame renginyje dalyvavo abiejų projekto partnerių atstovai, svečiai iš Rokiškio rajono savivaldybės, ekspertai iš Latvijos bei Lietuvos.

Renginio organizatoriai siekė šių pagrindinių tikslų – pasidalinti psichikos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos darbo patirtimi, supažindinti ligoninių darbuotojus su šio darbo naujovėmis bei prie apskritojo stalo kartu su ekspertais padiskutuoti apie tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas ir galimybes.

Renginyje paskaitas skaitė ir diskusijose dalyvavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytojas, Specialiosios psichologijos laboratorijos vadovas profesorius A. Bagdonas, Utenos kolegijos Socialinės gerovės katedros dėstytoja L. Kondrašovienė. Projekte numatyta, kad patirtimi pasidaliję bei naujų žinių įgiję ligoninių specialistai kartu su ekspertais turės parengti „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo strategiją, sukuriant ilgalaikio bendradarbiavimo tinklą“. Parengta strategija užtikrins tolimesnį Rokiškio psichiatrijos ir Daugpilio psichoneurologinės  ligoninių bendradarbiavimą po projekto užbaigimo. Autoritetingų specialistų (prof. A. Bagdono, ekspertės iš Latvijos A.Dudelės) dalyvavimas strategijos rengimo proceso aptarimui skirtoje diskusijoje  turėtų prisidėti šio darbo sėkmės.

Antrąją dieną renginį papildė Latvijos-Lietuvos programos Jungtinio techninio sekretoriato atstovų organizuota diskusija „Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 m. plėtros perspektyvos“, į kurią buvo pakviesti aplinkinių rajonų savivaldybių bei kitų suinteresuotų įstaigų atstovai.

Nuotraukose – renginio akimirkos
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 11:25