Naujienos

Projektas ,,Naujų inovatyvių paslaugų diegimas Rokiškio ir Daugpilio psichiatrijos ligoninėse“

2013 02 25


2012 m. kovo 1 d. pradėtas įgyvendinti dar vienas bendras  Rokiškio psichiatrijos ligoninės ir Daugpilio psichoneurologinės ligoninės projektas ,,Naujų inovatyvių paslaugų diegimas Rokiškio ir Daugpilio psichiatrijos ligoninėse“. Numatoma, šio projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių. Vedantysis projekto partneris yra Rokiškio psichiatrijos ligoninė, projekto partneris – Daugpilio psichoneurologinė ligoninė.

Projektas įgyvendinamas pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programą. Bendras projekto biudžetas sudaro 596,775.57 Eurų. Didžiąją dalį projekto išlaidų (iki 85 proc.) finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, kitas padengs projekto partneriai ir abiejų valstybių biudžetai.

Projekto pagrindinis tikslas  – sukurti palankias sąlygas Panevėžio ir Latgalos regionų psichikos neįgaliųjų socializacijos stiprinimui, taip siekiant sumažinti krūvį visuomenės socialinių paslaugų sektoriui.

Projekto pagrindiniai uždaviniai:

1. Psichikos neįgaliųjų socializacijos stiprinimas, pritaikant inovatyvius metodus bei tam panaudojant patirtį ir bendradarbiavimo galimybes.

2. Palankios infrastruktūros inovatyvių socializacijos stiprinimo metodų taikymui sukūrimas.

Įgyvendinus pagrindines šio projekto veiklas abiejų ligoninių  socialinio darbo specialistai teiks naujos srities psichosocialinės reabilitacijos paslaugas: neįgaliųjų psichoedukacines, fizinės sveikatos palaikymo ir fizinio aktyvumo. Norint gauti kuo geresnius rezultatus, būtina apmokyti ligoninių specialistus dirbti pagal šias programas. Pagrindinis projekto aspektas – sukauptos patirties pasidalijimas, todėl bus organizuojami renginiai, kurių metu darbuotojai keisis gerąja patirtimi, dalinsis sukauptomis žiniomis, darbo metodais, vyks glaudus bendradarbiavimas tarp partnerių. Sukūrus naujas psichosocialinės reabilitacijos programas, ligoninėse sutvarkius materialinę bazę, jų teikimui, bus organizuojamos pacientų fizinės veiklos bei sportinės varžybos. Tikimasi, kad fizinis aktyvumas pacientams turės teigiamos įtakos jų nuotaikos bei nervų sistemos veiklos gerinimui, gyvybingumui. Norint pasiekti šių veiklų teigiamų rezultatų būtina sukurti palankią materialinę bazę, tam tikslui tiek Rokiškio psichiatrijos tie Daugpilio psichoneurologinėje ligoninėse bus įrengtos sporto aiktelės, dviračių ir riedutininkų takai, sveikatingumo takeliai su įranga, pritaikyta atlikti įvairius fizinius pratimus.

Pritaikius ligoninių bazes, bus sudarytos sąlygos abiejose įstaigose tolygiai diegti naujoves, pritaikyti reikiamą infrastruktūrą įdiegiant naujus socialinio  darbo metodus.

Rokiškio psichiatrijos ir Daugpilio psichoneurologinė ligoninės didžiausios ir vienintelės tokio pobūdžio įstaigos, teikiančios socialinės reabilitacijos paslaugas Panevėžio ir Latgalos regionų gyventojams. Todėl labai svarbus šių įstaigų bendradarbiavimas, patirties pasidalijimas tarp ligoninių darbuotojų. Patirties pasidalijimas duos akivaizdžią naudą abipus sienos, bendrų socialinės reabilitacijos darbo programų rengimas ir įgyvendinimas, sudarys sąlygas tobulinti psichikos neįgaliesiems teikiamas socialines paslaugas.

Tikslinės grupės šiame projekte – tai ligoninių pacientai ir ligonininių darbuotojai,

 

2012 m. rugsėjo 14 d. buvo surengta viena iš numatytų  konferencijų, kurios tikslas pristatyti projekto veiklas ir planuojamus rezultatus, kurie numatyti įgyvendinus minėtą projektą. Ši konferencija vyko Daugpilio psichoneurologinėje ligoninėje.

Akimirkos iš vykusios konferencijos
Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-19 13:53