Naujienos

Projektas ,,Socialinių paslaugų plėtra Rokiškio ir Daugpilio psichiatrijos ligoninėse“

2011 05 13


 

2010 m. gruodžio 1 dieną pradėtas įgyvendinti bendras dviejų ligoninių projektas ,,Socialinių paslaugų plėtra Rokiškio ir Daugpilio psichiatrijos ligoninėse“. Numatoma šio projekto trukmė –  30 mėnesių. Pagrindinis projekto partneris yra Rokiškio psichiatrijos ligoninė, projekto partneris – Daugpilio psichoneurologinė ligoninė.

Projektas įgyvendinamas pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programą. Bendras projekto biudžetas sudaro 1.150.756 Eurų. Didžiąją dalį projekto išlaidų (iki 85 proc.) finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, kitas padengs projekto partneriai ir abiejų valstybių biudžetai.

 

Pagrindinis Projekto tikslas – sukurti palankias sąlygas socialinės reabilitacijos paslaugų, skirtų psichikos neįgaliesiems, teikimui Panevėžio ir Latgalos regionuose. Šį tikslą projekto partneriai įgyvendins, plėtodami tarpusavio bendradarbiavimą socialinių paslaugų teikimo srityje, bei kurdami tam palankią abiejų ligoninių bazę (infrastruktūrą).

Projekto uždaviniai:

1. Pasikeisti psichikos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos darbo patirtimi, sukuriant ilgalaikio bendradarbiavimo tinklą.

2. Sukurti palankią bazę (infrastruktūrą) socialinių paslaugų teikimui.

 

Numatytos šios pagrindinės projekto veiklos:

1. Mokymų – konsultacijų organizavimas.

2.  Pasidalijimo patirtimi renginių (diskusijų) organizavimas (darbuotojams).

3.,,Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo strategijos, sukuriant ilgalaikio bendradarbiavimo tinklą“ parengimas.

4.  Praktinių užsiėmimų organizavimas.

5. Patalpų pritaikymas mokymo-konsultavimo, bendradarbiavimo renginių organizavimui Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

6. Palankios materialinės bazės (infrastruktūros) sukūrimas socialinės reabilitacijos paslaugų teikimui, pritaikant Rokiškio psichiatrijos ir Daugpilio psichoneurologinės ligoninių parkus.

Didžioji dalis projekto biudžeto bus skirta abiejų ligoninių teritorijų (parkų) tvarkymui. Teritorijos bus pritaikytos psichikos pacientų reabilitacijai ir užimtumui. Čia pacientai galės atstatyti prarastus ir ugdyti naujus darbinius įgūdžius, ilsėtis ir bendrauti malonioje aplinkoje (prie kurios kūrimo ir patys prisidės).

Šio projekto tikslinės grupės yra psichikos pacientai, besigydantys Rokiškio ir Daugpilio ligoninėse, bei šių ligoninių darbuotojai. Darbuotojai tobulins savo kvalifikaciją, ir naujai įgytas žinias galės pritaikyti savo tiesioginiame darbe – teikdami naujos kokybės ir įvairesnes socialinės reabilitacijos paslaugas.

Projekto įgyvendinimas bei pasiekti rezultatai turės ilgalaikį poveikį bendrų socialinės reabilitacijos paslaugų plėtrai Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose. Tokiu būdu bus prisidedama prie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos II prioriteto 1 paramos priemonės ,,Bendras viešųjų paslaugų ir gamtinių išteklių valdymas“. Vykdant projektą, bus sukurtos priemonės teikti bendras viešąsias paslaugas. Projekto įgyvendinimas sukurs palankias sąlygas bendradarbiavimo stiprinimui, taip pat suteiks galimybę žmogiškųjų išteklių tobulinimui. Turės teigiamą įtaką, sprendžiant socialinių paslaugų teikimo psichikos neįgaliesiems problemas pasienio regionuose.Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 11:25