Naujienos

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė – socialinio darbo metodinis centras

2018 06 25


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018-06-19 VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninei suteikė socialinio darbo metodinio centro statusą.

Pagrindinės metodinio centro veiklos kryptys:

 

  1. Įstaigos veikloje taikyti pažangius, novatoriškus socialinio darbo metodus.
  2. Vykdyti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus.
  3. Rengti seminarus, konferencijas specialistams, dirbantiems su psichikos negalią turinčiais asmenimis, bei jų artimaisiais. Pristatyti efektyvius socialinio darbo su šia tiksline grupe metodus.
  4. Konsultuoti kitų įstaigų socialinių paslaugų organizatorius ir teikėjus, skleisti socialinio darbo naujoves, pristatyti darbo specifiką ir metodus, dalintis „gerąja profesine patirtimi“.
  5. Analizuoti vykdomą veiklą, taikomus socialinio darbo metodus, kaupti gerosios patirties pavyzdžius, apibendrinti rezultatus ir skleisti juos pagal poreikį kitiems socialinių paslaugų teikėjams.
  6. Rengti ir įgyvendinti socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas, jas registruoti teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. Priimti į profesinę praktiką universitetų ir kolegijų siunčiamus socialinio darbo studentus.
  8. Domėtis socialinės politikos ir socialinio darbo naujovėmis, sekti, kaip vykdomos nacionalinės ir tarptautinės programos, dalyvauti konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose.
  9. Sudaryti mobilią konsultantų komandą, kuri vyktų į kitas įstaigas ir pagal poreikį organizuotų mokymus, konsultuotų socialinio darbo klausimais.
  10. Bendradarbiauti su partneriais, šalies ir užsienio institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus atitinkantį, socialinių paslaugų tinklą.

Pažymėjimas:

 

112.4 KiB
183 Atsisiuntimų
Išsami informacija


Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 11:25