Naujienos

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninei suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas

2013 02 21


Vadovaujantis Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V(4)–50 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninei suteiktas Socialinio darbo metodinio centro statusas. Socialinio darbo metodinio centro statusas įstaigai suteiktas 5 metams.

 

Socialiniams darbuotojams siūlome profesinės kvalifikacijos (tobulinimo) mokymus pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. VI-4 “Dėl socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų tvirtinimo“ patvirtintas programas:

 

Nr.

Kvalifikacijos kėlimo programos

Kodas

„Darbo su oda taikymas užimtumo terapijoje“

596870860

„Efektyvaus bendravimo principai dirbant su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis“.

596870861

„Keramikos taikymas užimtumo terapijoje“.

596870859

„Socialinis darbas su teismo psichiatrijos pacientais“.

596870862

„Socialinis darbuotojas – multidisciplininės komandos narys. Komandinio darbo privalumai ir trūkumai“.

596870863

 

Pagrindinės metodinio centro veiklos kryptys:

 

  1. Įstaigos veikloje taikyti pažangius, novatoriškus socialinio darbo metodus.
  2. Vykdyti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus.
  3. Rengti seminarus, konferencijas specialistams, dirbantiems su psichikos negalią turinčiais asmenimis, bei jų artimaisiais. Pristatyti efektyvius socialinio darbo su šia tiksline grupe metodus.
  4. Konsultuoti kitų įstaigų socialinių paslaugų organizatorius ir teikėjus, skleisti socialinio darbo naujoves, pristatyti darbo specifiką ir metodus, dalintis „gerąja profesine patirtimi”.
  5. Analizuoti vykdomą veiklą, taikomus socialinio darbo metodus, kaupti gerosios patirties pavyzdžius, apibendrinti rezultatus ir skleisti juos pagal poreikį kitiems socialinių paslaugų teikėjams.
  6. Rengti ir įgyvendinti socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas, jas registruoti teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. Priimti į profesinę praktiką universitetų ir kolegijų siunčiamus socialinio darbo studentus.
  8. Domėtis socialinės politikos ir socialinio darbo naujovėmis, sekti, kaip vykdomos nacionalinės ir tarptautinės programos, dalyvauti konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose.
  9. Sudaryti mobilią konsultantų komandą, kuri vyktų į kitas įstaigas ir pagal poreikį organizuotų mokymus, konsultuotų socialinio darbo klausimais.
  10. Bendradarbiauti su partneriais, šalies ir užsienio institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus atitinkantį, socialinių paslaugų tinklą.Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-19 13:53