Naujienos

X tarptautinės teismo psichiatrijos konferencijos aktualijos

2018 10 18


2018 m. rugsėjo 26-27 d. Klaipėdoje įvyko X tarptautinė teismo psichiatrijos konferencija „Elgsena – norma ir patologija“. Konferenciją organizavo: LR sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija, Psichikos sveikatos vadybos asociacija, Lietuvos psichiatrų asociacija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba ir VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

Tarptautinėje teismo psichiatrijos konferencijoje pranešimus skaitė svečiai: Jerzy Pobocha MD (Lenkijos teismo psichiatrų asociacija), Inga Markiewicz (Psichiatrijos ir neurologijos institutas, teismo medicinos klinika, Varšuva), Anna Sieradzka (Teismo medicinos departamentas, Bażdo – Żydek, Lodzė, Lenkija; Korko universiteto ūmių psichikos sutrikimų skyrius, Airija), Maksim Kamenskov ir Natalija Kharitonova (Serbskio federalinis psichiatrijos ir narkologijos medicininių tyrimų centras, Maskva, Rusija), Zdilaw Majchrzyk habil., dr., prof., (Psichologijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva) ir Maria Podolska (Psichikos sveikatos centras „Šansas“, Plonskas, Lenkija).

Konferencijos programa buvo užpildyta įdomiais pranešimais, kuriuos skaitė ne tik svečiai iš užsienio, bet ir Lietuvos profesionalai: Jelena Daškevičienė MD (Lietuvos teismo psichiatrijos asociacijos prezidentė), Virginija Adomaitienė MD, prof. (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos vadovė), Konstantinas Daškevičius MD (Nepriklausomos teismo psichiatrijos tarnybos direktorius), Ramunė Mazaliauskienė MD (Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Psichiatrijos klinika), Alvydas Benošis MD (Valstybinė teismo medicinos tarnyba) ir kiti šios srities specialistai.

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė konferencijai pateikė tris su bendraautoriais parengtus pranešimus. Algimantas Liausėdas pristatė pranešimą „Psichologinė ir socialinė pagalba teismo psichiatrijos pacientams Lietuvoje“, Jolanta Navickienė – „Socialiniai ekonominiai veiksniai, įtakojantys nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybę“ ir Kęstutis Mikučionis – „Pavienių fiksuotų asmenų psichikos sutrikimai, jų pavojingumo visuomenei įvertinimas, prognozavimas ir valdymas“.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 120 įvairių sričių profesionalų, tai: gydytojai psichiatrai (rezidentai), teismo medicinos gydytojai, teismo psichiatrai, gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai, šeimos gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, bei kiti šia tema besidomintys specialistai.

 

Akimirkos iš konferencijos:
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 11:25