Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės kokybės politika

2021 02 25

Viešosios  įstaigos  Rokiškio  psichiatrijos ligoninės kokybės  politika

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

2021 02 19

Viešo konkurso Viešosios Įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti nuostatai

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

2021 02 19

Personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių įforminimo tvarkos aprašas

Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių ataskaita už 2020 metus

2021 02 19

Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių ataskaita  už  2020 metus.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokamų paslaugų teikimo srityje

2021 02 19

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokamų paslaugų teikimo srityje

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo srityje

2021 02 19

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo srityje

Teismo psichiatrijos pacientams teikiamos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos

2021 02 09

Teismo psichiatrijos pacientams teikiamos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos

Paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

2021 02 04

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo

2021 02 04

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c119670093f11e497f0ec0f2b563356/asr

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas

2021 02 04

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas.

 

Atnaujinta 2021-09-09 13:04

Skip to content