Paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

2021 02 04

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo

2021 02 04

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c119670093f11e497f0ec0f2b563356/asr

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas

2021 02 04

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymas.

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka

2021 02 04

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje vykdytų pirkimų vertinimo rodikliai

2021 01 04

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje vykdytų pirkimų vertinimo rodikliai

Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimotvarkos aprašas

2020 12 23

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Paramos gavimo tvarkos aprašas

2020 12 23

Paramos gavimo tvarkos aprašas

Rokiškio psichiatrijos ligoninės paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita 2019 m.

2020 11 25

Rokiškio psichiatrijos ligoninės paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita 2019 m.  

Rokiškio psichiatrijos ligoninės paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita 2018 m.

2020 11 25

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita 2018 m.  

Parama 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio Rokiškio psichiatrijos ligoninei

2020 11 25

Kiekvienas pajamas deklaruojantis Lietuvos Respublikos pilietis gali pasinaudoti teise 1,2 % nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos pervesti paramos gavėjams, užpildydamas Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 (04 versija). KAIP SKIRTI 1,2 % PARAMĄ? Naudodamiesi el. bankininkyste prisijunkite prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS). Skyriuje „DEKLARAVIMAS“ pasirinkite „Pildyti formą“ ir iš Dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.   […]

 

Atnaujinta 2021-04-06 11:05

Skip to content