Uždaviniai, veiklos sritys

  • Priverstinai gydomų pacientų apsaugos ir priežiūros užtikrinimas, jų elgesio analizė, kontrolė ir korekcija;
  • Nusikaltimo pasikartojimo rizikos vertinimas ir prognozė;
  • Priverstinai gydomų pacientų užimtumo ir kasdienės veiklos organizavimas;
  • Vertinimo išvadų pateikimas teismams;
  • Individualių rekomendacijų ir psichosocialinės reabilitacijos planų sudarymas iš ligoninės išrašomiems pacientams;
  • Metodinės, informacinės ir konsultacinės pagalbos socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams teikimas ir organizavimas;
  • Projektų rengimas ir dalyvavimas kitų institucijų projektuose;
  • Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis;
  • Specialistų tobulinimas.


Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-01 09:23