Direktorius

Direktorius  Algimantas Liausėdas

Tel.: (8 458) 20111;  mob.: (8 688) 17414; faks. (8 458) 20122; e. paštas a.liausedas@rpl.lt

Gyvenimo aprašymas

Gydytojas

Gimė 1963 12 09, Vilniuje
Žmona Rasa (g.1965), gydytoja, vaikai – Saulius (g.1991), Eglė (g.1994).

Mokslai. 1971–1983 mokėsi Vilniaus 9-ojoje vid. m-kloje, 1987–1993 studijavo VU Medicinos fakultete.

Darbinė veikla. 1993–2000 – Vilniaus mst. Greitosios pagalbos stoties gyd. terapeutas, 1993–1994 – VU Medicinos fak. gyd. rezidentas, 1994–1997 – psichiatrijos gyd. rezidentas, 1995–2001 – Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės I moterų sk. gyd. psichiatras, nuo 2000 – Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės psichiatras konsultantas, 2001–2003 – Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės VII moterų sk. ved., nuo 2003 – Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius.

Faktai. Str. “Kai kurie demencijos klinikiniai ypatumai ir gydymas” (“Psichiatrijos aktualijos”, 1997), “Miego pakitimai afektinių sutrikimų būsenose” (“Afektiniai sutrikimai”, 1998), “Demensijų klinikiniai bruožai” (“Neurologijos seminarai”, 1999), “Psichikos ir elgesio sutrikimai sergant parkinsono liga” (“Neurologijos seminarai”, 2000) aut.. Knygos “Valgymo sutrikimai” (1999) bendraaut., monografijos “Į agresyvų ir smurtinį elgesį linkusių individų diagnostika ir gydymas. Teisiniai medicininiai smurto aspektai” (2002) aut. Skaitė pranešimus “Agresyvaus elgesio farmakoterapija. Serijinės žmogžudystės ir socialinė agresija” tarptaut. moksl. konferencijose Rostove prie Dono (Rusija, 2001), “Agresyvaus ir smurtinio elgesio farmakoterapija. Emocijos – psichikos norma ir patologija” Palangoje (2001). Stažavosi Angers (Prancūzija) psichiatrijos ligoninėje (1998).

Laisvalaikis. Lauko tenisas, regbis, boulingas, skaitymas, darbas sode, internetas.

Moto. Pasakyta – padaryta.

Ištrauka iš Ligoninės Įstatų:

 1. Ligoninės direktoriaus pareigos:
  • vadovauti Ligoninės pagrindinei ir ūkinei veiklai;
  • nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti darbo sutartis bei jas nutraukti;
  • vykdyti Ligoninės darbuotojų atestaciją, organizuoti filialų, padalinių vadovų, kitų darbuotojų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priimami viešo konkurso būdu, priėmimo į darbą viešuosius konkursus, tvirtinti jų nuostatus;
  • tvirtinti Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, suderintą su stebėtojų taryba, ir darbo užmokesčio fondą;
  • atsakyti už Ligoninei perduoto bei Ligoninės įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
  • visuotiniam Ligoninės dalininkų susirinkimui teikti praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  • atstovauti Ligoninę įvairiose institucijose.
 2. Ligoninės direktoriaus teisės:
  • tvirtinti Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
  • teikti privalomus nurodymus visiems Ligoninės darbuotojams, leisti įsakymus;
  • kreiptis į dalininkus dėl Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
  • Ligoninės vardu pasirašyti dokumentus ar įgalioti kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;
  • teikti klausimus svarstyti Ligoninės dalininkui;
  • naudoti laikinai laisvas Ligoninės lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
  • turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams.


Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-06 09:31