Rašytinės informacijos paslaugos teikimo išlaidų apskaičiavimas

  • Titulinis
  • Paslaugos
  • Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas p...